مدیریت تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق


جواد طاهرزاده نوش آبادی

 

سمت:عضو هیأت علمی و مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

 

دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی


 سوابق علمی و پژوهشی:

الف)همایش ها

- عضو کمیته علمی همایش رویکرد های نوین در فیزیولوژی و طب ورزشی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز- اسفند ماه 1393

ب) کتابهای چاپ شده و ویراستاری علمی کتاب های تخصصی

- ترجمه و تألیف کتاب دایره المعارف اختلالات و آسیب های ورزشی، با همکاری دوستان، انتشارات دانشگاه رازی، سال 1386

- تألیف کتاب سوالات کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ های کاملاً تشریحی(جلد 1 و 2)،مؤلفین: جواد طاهرزاده نوش آبادی و همکاران انتشارات پردازشگران-چاپ چهارم

- کتاب ارزیابی آسیب های اسکلتی عضلانی انتشارات دانشگاه ولایت- 1393

-کتاب تمرینات پیلاتس- در دست چاپ

-کتاب گردشگری ورزشی- در دست تألیفج) مقالات ISI

-Effect of Three Types Exercise on Equilibrium in Persons with Parkinson's Disease .,  Javad Taherzadeh et all. World Applied Sciences Journal 18 (9):

1226-1231, 2012

 - Impact of a Physical Therapy Regimen on                                    
Motor Function in People with Parkinson Disease.taherzadeh.j et all. World Journal of Sport Sciences 1 (1): 48-53, 2008

 

 

د) مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و ISC

-بررسی عملکرد بیماران پارکینسون بدنبال یک دوره حرکت درمانی، نشریه پژوهش در علوم ورزشی،1388

- مقایسه دو شیوه تمرینی تداومی و تناوبی هوازی بر hs-CRP و چربی های خون به عنوان عوامل پیش گویی کننده بیماری های قلبی-عروقی،  مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی  4(3)

-  مقایسة اثر سه شیوه ی تمرین حرکتی منتخب بر تعادل بیماران پارکینسون، مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار سال، شماره و تاریخ چاپ: 4 1390

- بررسی تأثیر یک دوره حرکت درمانی منتخب بر تعادل و الگوی راه رفتن در بیماران پارکینسونی. مجله دانشکده پژشکی اصفهان: 153  1390

- بررسی عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به پارکینسون پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانی -پژوهش در علوم ورزشی:    ص 157

- تاثیر یک دوره تمرینات حرکت درمانی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پارکینسون ننشریه: المپیک-1386

-تأثیر توانبخشی وستیبولار بر تعادل، عملرکز حرتی و کیفیت زندگی بیماران پارکینسون-مجله علوم پزشکی سبزوار- 1394

ه) مقالات ارائه شده در همایش های داخلی

- ارائه مقاله به صورت سخنرانی در همایش ملی تربیت بدنی- دانشگاه تبریز 1385

-ارائه سه مقاله در همایش دانشجویی دانشگاه بابلسر-  یک مقاله به صورت سخنرانی و دو مقاله پوستر- 1386

- ارائه مقاله به صورت پوستر در همایش منطقه ای دانشگاه رازی- 1386

- ارائه مقاله به همایش کاربرد علوم ورزشی در پیشرفت تربیت بدنی در دانشگاه آزاد واحد مبارکه به صورت سخنرانی، سال 1389

- ارائه 2 مقاله به صورت سخنرانی و به شکل پوستر در نخستین همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه کردستان-1388

 

 

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.