سوابق ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

- برگزاری کلاس های مربیگری بسکتبال و والیبال درجه 3 در واحد نراق در هر دو بخش خواهران و برادران


مقامهای تیم والیبال دانشگاه

- نائب قهرمانی مسابقات والیبال منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1385


- مقام قهرمانی والیبال منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1386 و راهیابی به مسابقات کشوری تبریز


- مقام قهرمانی والیبال منطقه 5 در سال 1387 و راهیابی به مسابقات کشوری اصفهان


- مقام قهرمانی در مسابقات کشوری در مشهد مقدس سال 1389 و راهیابی به مسابقات دانشجویان جهانی اسپانیا


-مقام سومی در مسابقات دانشگاههای آزاد استان مرکزی اسفندماه 1392 به میزبانی واحد ساوه


مقام های رشته تنیس روی میز

- مقام دوم مسابقات تنیس روی میز 1387 در مسابقات منطقه 5 در بخش برادران(واحد خمین)- مقام اول مسابقات تنیس روی میز 1390 در مسابقات منطقه 5  در بخش برادران (واحد نراق)

-مقام دومی  مسابقات تنیس روی میز  دانشگاههای آزاد استان مرکزی در بخش برادران خردادماه 1393 به میزبانی واحد آشتیانمقام رشته  فوتبال

- مقام دومی مسابقات فوتبال 1388 در مسابقات منطقه ( واحد همدان)مقام رشته شطرنج

-مقام دومی مسابقات شطرنج خواهران 1387 در مسابقات منطقه (واحد آشتیان)

-مقام سومی مسابقات شطرنج برادران در مسابقات دانشگاههای آزاد استان مرکزی اردیبهشت ماه 1393 به میزبانی واحد نراقوالیبال کارکنان و اساتید

- مقام دومی والیبال کارکنان و اساتید 1386 (واحد ملایر)